MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVATĚRUBY

ms_chvateruby.jpg
shrnutí procesu rozšíření a aktuálního stavu

Je září a před několika dny začal nový školní rok, který byl pro některé děti prvním právě v mateřské školce. Pro novou přístavbu školky to je také první školní rok, i když je v provozu již od 21. ledna. Loňi se začala intenzivně řešit situace ohledně nedostatku míst v mateřské škole Chvatěruby a nezůstalo jen u plánů a vizí.
Na to, jak vše od samého počátku probíhalo a jaký je současný stav, jsem se zeptal našeho pana starosty Jiřího Loučka. Původně jsem se chtěl zeptat na podrobnosti současného fungování školky přímo paní ředitelky Moravcové, ale ta nám bohužel rozhovor odmítla z nedostatku času. Drbna však chce informovat obyvatelé Zlončic o tom, co je zajímá a školka pro děti mezi tyto témata patří.
Na následující otázky, ze kterých se dozvíte podrobnosti o průběhu rozšíření mateřské školy Chvatěruby, odpovídá starosta Jiří Louček.
Jak dlouho trvalo rozšíření a kdy to začalo?

Úplně první jednání o potřebě rozšířit kapacitu mateřské školky nebo nějakým způsobem získat místa pro děti z naší obce v jiných okolních zařízeních probíhalo již v únoru 2012. Nejlepším řešením se ukázalo rozšířit stávající prostory mateřské školy Chvatěruby a na tom jsme se domluvili společně s obcí Kozomín. V květnu už byly zpracovány stavební projekty pro přístavbu ke stávajícímu objektu. V červnu se podepisovala smlouva o spolupráci mezi Zlončicemi, Kozomínem a Chvatěrubami. Pak už probíhalo vše velmi rychle. V červenci proběhlo výběrové řízení, v  srpnu již byly zahájeny přípravné a stavební práce s plánem dokončení stavby v listopadu, což se podařilo splnit. V prosinci proběhla kolaudace a následně se čekalo na vyjádření ze strany hygieny a krajského úřadu k povolení zahájení provozu mateřské školy v nových prostorách. Otevření nové třídy a zahájení zkráceného školního roku pro nově přijaté děti ze Zlončic a Kozomína proběhlo 21. ledna 2013.
Jak se změnil rozsah školky dle plochy?

Touto novou přístavbou jsme dosáhli rozšíření původních prostor včetně zázemí a technického příslušenství přibližně o třetinu. Hlavně jsme získali další třídu, ke které bylo třeba zároveň vybudovat sociální zázemí a rozšířit prostory pro přípravu a výdej jídla.
Jaká byla kapacita školky před rozšířením a jaká je nyní?

Dříve měla školka dle mě dostupných informací přibližně čtyřicet až padesát dětí. Po dokončení přístavby je současná kapacita školky 73 dětí.
Kolik dětí ze Zlončic bylo umístěno ve školce před přístavbou a kolik jich je tam nyní?

Přehled o počtech dětí umístěných v mateřských školách obec běžně nemá. Vím však, že při otevření školky v lednu bylo nově přijato třináct dětí ze Zlončic. V tomto školním roce máme za naši obec ve školce již přibližně čtyřiceti dětí, což je pro nás velmi pozitivní zpráva vzhledem k cel-kové kapacitě školky.
Jak vysoké byly náklady na realizaci a jak proběhlo financování?

Za naši obec jsme hradili celkem 1.682.411 Kč. Tato částka zahrnuje náklady na zpracování dokumentace, realizaci stavby a následné vybavení nové třídy školky včetně technicko-provozního zázemí. Stejnou částku jako my hradil také Kozomín. Obec Chvatěruby poskytla stavební parcelu a již vybudované přípojky inženýrských sítí. Vše jsme financovali z vlastních prostředků obce bez nutnosti úvěru. Dostatek finančních prostředků jsme získali přehodnocením rozpočtu obce a také jsme využili rezervy, které jsme měli z předchozích období.
Stojí něco Zlončice provoz školky?

Provozovatelem školky jsou Chvatěruby jako zřizovatel zařízení a ty získávají finance na provoz zařízení od příslušných státních orgánů včetně ministertsva školství. Běžný provoz nás tedy nic nestojí. V případě potřeby doplnění nebo obměny vybavení školky se budeme podílet na nákladech.
Víte, jaký byl potřebný personální nárůst pro zajištění provozu školky?

Určitě musela být přijata nová učitelka z důvodu nárůstu počtu dětí a také kuchařka. O dalších personálních nárůstech přímo spojených s rozší-řením provozu nevím.
Kdo rozhoduje o přijetí a výběru dětí do MŠ?

O přijímání dětí rozhoduje ředitelka školky a obec žádnou pravomoc k rozhodování v této záležitosti nemá. Můžeme se jen přimluvit a doporučit kritéria pro objektivní rozhodnutí o přijetí dětí z naší obce. Rozhodnutí je však pouze v pravomoci ředitelky.
Má obec Zlončice zaručen nějaký minimální počet dětí umístěných v MŠ Chvatěruby?

Ano, to máme a je to dáno právě i již zmíněnou smlouvou o spolupráci. Pro Zlončice je počítáno s kapacitou 13 míst a pro Kozomín 12. Pokud bychom za naši obec svou kapacitu nevyužili, pak ji může využít Kozomín nebo Chvatěruby. Počítá se také se situací nedostatečného využití kapacity školky ze strany všech tří obcí. Pokud by k tomuto stavu došlo, pak budou nevyužité prostory využity pro potřeby základní školy Chvatěruby, pokud se obce nedohodnou jinak.
Kolik dětí ze Zlončic se do školky hlásilo a kolik jich bylo přijato?

Do mimořádného zápisu k zahájení provozu školky v nových prostorách bylo za naši obec přihlášeno šestnáct dětí a přijato jich bylo třináct. Ze zbývajících tří nepřijatých dětí navíc jedno nesplňovalo základní podmínku pro přijetí, a to dosažení věku tří let minimálně v den nástupu do školky.
Z těchto otázek a odpovědí na ně, ze strany starosty obce Zlončic, jste zajisté získali přehled o tom, jak probíhalo rozšíření MŠ Chvatěruby. Za sebe bych chtěl poděkovat panu Loučkovi za čas strávený odpovídáním na mé zvídavé otázky za vás všechny. Dětem přeji, aby se jim v prostorách školky líbilo.

autor: Petr Belica, foto: archiv OÚ Zlončice
Po 16. září 2013, 21:07:20 CEST
zloncice
Kdo jsme a kde nás najdete.
On-line odjezdová tabla autobusů PID a vlaků.
Odkazy a jiné informace + řešení sudoku.
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Opište prosím kontrolní kód "3131"
Váš názor nás zajímá!
Neváhejte nám napsat a sdělit svůj názor na Zlončickou drbnu. Uvítáme Vaše podklady, náměty a tipy na příspěvky, které by mohly zajímat ostatní Zlončičáky.
PetrB.png
Volby_OU.png
Zlončice 40
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel. / fax: +420 315 787 124

Úřední hodiny:
starosta / hospodářka
pon. 18.00-19.30 / 16.30-18.00 h.
stř. 17.00-19.30 / 16.30-18.00 h.

Jsme také na facebooku ...

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one