LETIŠTĚ VODOCHODY - EIA

994550_4606934791453_246801890_n.jpg
shrnutí nejen veřejného projednání

Proces EIA k záměru rozšíření Letiště Vodochody se přibližuje k svému závěru. První část v řetězci schvalovacích procesů spojených s rozhodnutím ohledně dalšího vývoje letiště u Aera Vodochody, kterou má nyní v rukou Ministerstvo životního prostředí, se přibližuje k svému konci. Již brzy můžeme očekávat rozhodnutí, které bude v rámci závěru procesu EIA vydáno.
Další, kdo rozhodne o možnosti rozšířit Letiště Vodochody bude stavební úřad civilního letectví, který bude projekt posuzovat po technické stránce. Většina obyvatel dotčených oblastí, mezi které patříme i my, je proti tomuto záměru. V naší obci, stejně jako v mnoha okolních, proběhlo v minulosti referendum, ve kterém jste se vyjádřili proti záměru rozšíření Letiště Vodochody. Důležitou informací pro všechny, kdo nechtějí, aby vzniklo u Aera veřejné mezinárodní letiště odbavující denně několik desítek letadel je fakt, že ani případné kladné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v rámci procesu EIA nebude znamenat realizaci plánovaného rozšíření letiště. K vydání všech potřebných rozhodnutí k povolení rozšířit Letiště Vodochody a následně spustit jeho plánovaný rozsah provozu musí investor udělat ještě další kroky. Pokud se v případě, že by bylo vydáno kladné rozhodnutí ze strany ministerstva nevzdáme a budeme bojovat dál proti tomuto záměru, určitě to bude mít smysl. Pouze při sledování celého postupu posuzování možnosti vydat povolení k rozšíření letiště máme možnost odhalit případné nedostatky a včas na ně upozornit, aby byly řádně prošetřeny a nebyly promlčeny. Nyní se vraťme zpět k procesu EIA, který nyní stále probíhá. Proces byl zahájen dne 27. února 2009 zveřejněním informace o ozná-mení na úřední desce středočeského kraje.
Následovalo zjišťovací řízení a následně byla
předložena zpracovaná dokumentace. Zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje bylo dne 11. listopadu 2010 a zpracovatelem dokumentace byl za investora RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Po zveřejnění tohoto odborného a obsáhlého dokumentu se dotčené obce a jejich občané začali radit s odborníky, aby měli jistotu, že obsah dokumentace je správný. Tyto kroky již od počátku dělala i obec Zlončice a to ve spolupráci se sdružením Stop letišti Vodochody, kterého je členem. Po obdržení mnoha připomínek k této dokumentaci se v únoru 2011 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí vrátit dokumentaci EIA investorovi zpět k přepracování. Nová a tedy již druhá verze dokumentace byla zveřejněna 15. září 2011. Následně začátkem října proběhlo několik veřejných diskusí a 18. října 2011 podala Obec Zlončice své stanovisko k dopracované studii EIA, které upozorňovalo opět na řadu nesrovnalostí. Obdobná negativní stanoviska podali také občané a samozřejmě další dotčené obce v našem okolí, kterých se stejně jako nás záměr rozšíření Letiště Vodochody dotýká. Následně probíhalo prostu-dování všech materiálů ze strany ministerstva, které zároveň zadalo zpracování posudku na dokumentaci EIA. Znění posudku zpracovaného RNDr. Vladimírem Ludvíkem bylo uveřejněno až letos 15. května 2013 s termínem na podání vyjádření k posudku ze strany veřejnosti do 14. června 2013. I přesto, že na vyjádření k posudku bylo opět málo času se zástupci obcí a občané dali dohromady a podali řadu připomínek k obsahu posudku. Za obec Zlončice byl podán dopis jménem obce a dalších 287 dopisů prostřednictvím občanů, které podali své vyjádření přes obecní úřad. O dalších dopisech, které byly zasílány přímo na ministerstvo, již bohužel nemáme přehled, ale zajisté nebyl jen jeden.
Posledním krokem Ministerstva životního prostředí před vydáním svého stanoviska je konání veřejného projednání. Toto veřejné projednání bylo naplánováno na pondělí 17. června 2013 od 12 hodin v prostorách zimního stadionu Kralupy nad Vltavou. Z důvodu povodňové situace, která v červnu zasáhla nejen Kralupy, ale značnou část území Česka, byl na žádost starosty Kralup nad Vltavou zrušen termín veřejného projednání a následně stanoven termín nový. Veřejné zasedání proběhlo v  úterý 23. července od 12 hodin v hale číslo 2 pražského veletržního areálu Letňany. Hned samotný začátek byl velmi bouřlivý a vyvolal velké emoce snad u všech, kteří na veřejné zasedání dorazili. Jediní, kdo byli nad věcí a nepřipouštěli žádné pochybení, byli představitelé ministerstva doplněni řadou odborníků. Co tuto vlnu emocí vyvolalo? V první řadě termín veřej-ného zasedání, který byl zvolen na obdbobí s nejvyšším výskytem dovolených. Ani úterní termín v pravé poledne není pro pracující ideální, neboť málo kdo má v dnešní době možnost vzít si kvůli této události dovolenou. Byl tedy vznesen návrh, aby bylo veřejné projednání přerušeno a pokračovalo po prázdninách - někdy v září 2013. Tento požadavek však nebyl vyslyšen a s odvo-láním na to, že se již jedná o druhý termín, nebyla ze strany zástupkyň ministerstva vůle řešit vhodnost či nevhodnost termínu veřejného projednání. Jakmile bylo jasné, že termín je neměnný a projednání bude probíhat za každou cenu, začalo se s oficiálním programem veřejného projednání.
Po chvíli zahajovacího čtení základních informací o projektu bylo projednání přerušeno z důvodu mnohých stížností z řad publika na nekvalitní ozvučení prostor, díky kterému nebylo moderá-torovi rozumět. Publikum tvořili zástupci státní správy i samosprávy, představitelé občanských sdružení a v neposlední řadě samotní občané dotčených oblastí. Přibližně po více jak hodinové pauze, při které proběhl přesun a přenastavení ozvučovací techniky, pokračovalo projednání dál.
V rámci druhé části programu měli možnost vystoupit jednotliví zástupci pověření za jednotlivé instituce počínaje krajským úřadem, který je nyní také proti rozšíření letiště, a konče zástupci obcí dotčených oblastí. Kromě našeho pana starosty Loučka, který se dostal ke slovu přibližně okolo půl sedmé, vystoupil také starosta Chvatěrub - František Derfl, starosta Kralup nad Vltavou - Petr Holeček, starosta Vodochod - Vladimír Palák, starostka Postřižína - Jana Motyčková a mnoho dalších. Za naši sousední obec Kozomín však nikdo nedorazil. Třetí částí programu byla rozsáhlá diskuse, i když bohužel jednostranná ze strany publika. Celé projednání probíhalo až do pozdních ranních hodin.
Celkový dojem a výstup z akce je arogantní přístup a nezájem ředitelky Honové řešit ze strany MŽP připomínky zástupců obcí i občanů. Veškeré posuzování probíhá dle tabulkových parametrů, které však nemusejí být přesné a lidský faktor a zdravý rozum jsou postrádány. Můžeme jen doufat, že se zdravý rozum objeví na MŽP a sta-novisko bude vydáno s ohledem na zdraví lidí negativní. K tématu letiště se ještě budeme vracet.
Út 20. srpen 2013, 01:18:51 CEST
zloncice
Kdo jsme a kde nás najdete.
On-line odjezdová tabla autobusů PID a vlaků.
Odkazy a jiné informace + řešení sudoku.
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Opište prosím kontrolní kód "3131"
Váš názor nás zajímá!
Neváhejte nám napsat a sdělit svůj názor na Zlončickou drbnu. Uvítáme Vaše podklady, náměty a tipy na příspěvky, které by mohly zajímat ostatní Zlončičáky.
PetrB.png
Volby_OU.png
Zlončice 40
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel. / fax: +420 315 787 124

Úřední hodiny:
starosta / hospodářka
pon. 18.00-19.30 / 16.30-18.00 h.
stř. 17.00-19.30 / 16.30-18.00 h.

Jsme také na facebooku ...

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one