CAM00050.jpg
V nultém čísle jsem Vás seznámil s průběhem schvalovacích procesů včetně stručného popisu stavu již proběhlých aktivit. Poslední důležitou akcí bylo v tu dobu veřejné projednání, které je součástí procesu EIA při posuzování záměru rozšíření letiště Vodochody a proběhlo v úterý 23. července v pražském veletržním areálu Letňany. Od té doby uplynulo téměř 90 dní a dosud není na stránkách ministerstva životního prostředí umístěn ani zápis z tohoto 1. veřejného projednání.
Opět si ministerstvo dává na čas a kdo ví, co za tím je. My máme vždy k podání připomínek a vyjádření se k jakýmkoliv návrhům nebo rozhodnutím pouze třicetidenní lhůtu, kterou musíme striktně dodržet, nebo nebudou naše připomínky a vyjádření akceptovány.
Je pravdou, že od té doby také došlo k velké rošádě na naší politické scéně a tím i k výměně osob na důležitých postech na ministerstvu životního prostřední. Vyměněn byl také ministr životního prostředí, který je nyní v demisi a již brzy bude nahrazen opět novým, který vzejde z nové vlády po předčasných volbách. Tato situace zodpovědným zástupcům ministerstva jen nahrává na výmluvu, proč se celý proces protahuje a dosud není zpracován ani zápis z veřejného projednání, natož pak stanovisko k procesu EIA. Můžeme jen doufat, že toto protahování procesu včetně personálních změn pro nás budou pozitivní výhodou a výsledek stanoviska bude zpracován objektivně s přihlédnutím k našim mnohým připomínkám a stížnostem. V tuto chvíli je pro nás již pozitivní zprávou to, že o stanovisku procesu EIA nyní rozhoduje magistra Jana Piekníková, která je pověřena dočasným zastupováním odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Inženýrka Jaroslava Honová je dočasně pověřena zastupováním na pozici náměstka ministra. Tato personální změna pro nás může být pozitivní v tom, že magistra Piekníková snad bude posuzovat materiály s větší objektivností, o čemž nás přesvědčila svým jednáním a přístupem k celé záležitosti právě na veřejném projednání.
Mezi tím se však Úřad pro civilní letectví rozhodl nečekat na stanovisko ministerstva životního prostředí k procesu EIA a bezdůvodně vydal dne 28. srpna 2013 návrh opatření obecné povahy, kterým zřizuje ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody. Tento návrh byl zveřejněn 9. září 2013 na úřední desce Úřadu pro civilní letectví pod číslem jednacím 4466-13-701 a lhůta pro podání námitek a připomínek byla do 9. října.
Toto rozhodnutí o návrhu hlukového pásma je však nepřípustné a dle různých posouzení také v rozporu s platnými zákony. Především nejsou splněny podmínky pro vyhlášení ochranného hlukového pásma, které se navrhuje pro vojenská letiště nebo mezinárodní letiště s více než 50.000 starty nebo přistáními ročně. To však letiště Vodochody nebude splňovat ani v případě jeho rozšíření na mezinárodní veřejné letiště.
Dalším důvodem proti tomuto návrhu je nemožnost vyhlašovat ochranné hlukové pásmo na budoucí stav letiště, čemuž evidentně popis situace nasvědčuje. Také územně plánovací dokumentace-zásady územního rozvoje Středočeského kraje nepočítá s hlukovým pásmem v lokalitě letiště Vodochody. Ani vyjádření Krajské hygienické stanice neodpovídá požadavkům stanovených zákonem pro možnost vyhlášení hlukového pásma. Z výše uvedeného souhrnu nedostatků lze usoudit, že vydaný návrh není v souladu se zákonem.
Proti návrhu bylo za Zlončice podáno přes obecní úřad 14 připomínek ze strany občanů, další 3 byly podány prostřednictvím Drbny, dále byla podána námitka ze strany obce a další připomínka občanského sdružení. O dalších připomínkách podaných přímo občany však nemáme přehled.
O nových skutečnostech v procesu EIA nebo ohledně vydaného návrhu opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví vás bude zajisté Drbna informovat. Neztrácejme naději a bojujme proti záměru rozšíření letiště Vodochody i nadále.

autor: Petr Belica
Po 2. prosinec 2013, 12:36:16 CET
zloncice
Kdo jsme a kde nás najdete.
On-line odjezdová tabla autobusů PID a vlaků.
Odkazy a jiné informace + řešení sudoku.
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Opište prosím kontrolní kód "3131"
Váš názor nás zajímá!
Neváhejte nám napsat a sdělit svůj názor na Zlončickou drbnu. Uvítáme Vaše podklady, náměty a tipy na příspěvky, které by mohly zajímat ostatní Zlončičáky.
PetrB.png
Volby_OU.png
Zlončice 40
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel. / fax: +420 315 787 124

Úřední hodiny:
starosta / hospodářka
pon. 18.00-19.30 / 16.30-18.00 h.
stř. 17.00-19.30 / 16.30-18.00 h.

Jsme také na facebooku ...

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one